Το KCT εκμεταλλεύεται την περιστροφική δύναμη της Γης

Οι περισσότερες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις βασίζονται μόνο στην δύναμη της βαρύτητας. Το KCT συνδυάζει την δύναμη της βαρύτητας με την κινητική ενέργεια της περιστροφής της Γης. Ως αποτέλεσμα το KCT είναι πιο αποδοτικό και επιτρέπει υψηλή παραγωγή από σημεία που δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κοινές τεχνολογίες

Πλεονεκτήματα του KCT

Καθαρό

Μηδενικοί ρύποι
Δεν παρεμποδίζει τις ροές
Δεν ενοχλεί την υδάτινη ζωή

Ευέλικτο

Αφαιρούμενο και μεταφερόμενο
Εγκατάσταση δίπλα ή και εντός της ροής
Εκσυγχρονίζει υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Κλιμακώσιμο & Οικονομικό

Ποικιλία μεγεθών και διαμορφώσεων
Η απόδοση αυξάνεται με το μέγεθος
Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Πλεονεκτήματα της μονάδας Kouris Centri Turbine

Χαρακτηριστικό • Ελάχιστη υψομετρική διαφορά
 • Απόδοση με μικρή υψομετρική διαφορά
 • Vortex regulation
 • Ποιότητα ύδατος
 • Περιβαλλοντική επίδραση
 • Δυνατότητα αποκέντρωσης
 • Συμπληρωματική παραγωγή για υπάρχουσες εγκαταστάσεις
 • Προβλήματα υπερχείλισης, flow imposition
 • Απόδοση με χαμηλή ροή
 • Παρεμπόδιση ροών
 • Αυξημένη παραγωγή υπό φόρτο
Το KCT χρειάζεται τουλάχιστον 0.6m υψομετρική διαφορά αναλόγως της ροής. Αυτήν την στιγμή γίνονται περαιτέρω έρευνες και δοκιμές της μονάδας για να διαπιστωθούν τα ελάχιστα λειτουργικά όρια υψομετρικής διαφοράς και ροής.
Πολλαπλές μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν παράλληλα σε τοποθεσίες με χώρο ή σε συνδυασμό με υπάρχουσες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι μονάδες KCT μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε σειρά κατά το μήκος του ρέματος. Το KCT είναι πολύ ευέλικτο και πειραματιζόμαστε συνεχώς με τις δυνατότητες τοποθέτησης του - επικοινωνήστε μαζί μας να μάθετε περισσότερα.
Οι απαιτήσεις συντήρησης μίας μονάδας KCT είναι από τις χαμηλότερες που υπάρχουν. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κρουστικές τουρμπίνες η σπειροειδής κίνηση του νερού στο KCT επιφέρει πολύ χαμηλότερες πιέσεις στα μέταλλα. Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του KCT είναι περίπου 40 με 50 έτη. Ο συνδυασμός αξιοπιστίας και μεγάλης διάρκειας ζωής αναδεικνύει το KCT ώς ιδανική λύση για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις με ελάχιστη συντήρηση.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις μας, το KCT όχι μόνο δεν επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον αλλά έχει και κάποιες θετικές επιδράσεις. Πέραν του ότι δεν ρυπαίνει και δεν απαιτεί συχνές ή ρυπογόνες συντηρήσεις, το KCT φαίνεται πως εισάγει σωματίδια οξυγόνου στο νερό. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές φραγμάτων όπου η υψηλή πίεση του νερού απομακρύνει το οξυγόνο από το νερό, η δίνη του KCT οξυγονώνει το νερό με μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και τις συνθήκες για την υδάτινη ζωή. Σημειώνεται πως τα πτερύγια της φτερωτής δεν επιφέρουν κανέναν κίνδυνο σε ψάρια που μπορεί να κατεβαίνουν με το ρεύμα.
Και τα δύο. Το KCT μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντελώς ανεξάρτητα του δικτύου ή και σε συνδυασμό με το δίκτυο.
Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Το KCT μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με υπάρχουσα εγκατάσταση αυξάνοντας την παραγωγή χωρίς να απαιτεί σημαντικές τροποποιήσεις στις υποδομές. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.
Η απόδοση είναι αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών μίας τοποθεσίας - συγκεκριμένα την υψομετρική διαφορά και την ροή του νερού. Η KapaLamda παράγει μονάδες KCT με απόδοση 0.5kW, 1kW, 1.5kW, 1.8kW, 3kW, 5kW, 10kW, 15kW, και 20kW. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Το KCT μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά σε τοποθεσίες με χαμηλή υψομετρική διαφορά όπου καμία άλλη τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά. Επιπλέον, οι μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα ή μαζί με άλλες, σε σειρά ή παράλληλα, εντός του ρεύματος ή σε όχθη. Το KCT επίσης μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να αυξήσει την απόδοση τους. Έχουμε ήδη εγκαταστήσει το KCT και σε συνδυασμό με ιχθυοκαλλιέργεια και οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν και σε συνδυασμό με ημι-κάθαρτο (γκρίζο) νερό. Οι μονάδες δεν χτίζονται αλλά συναρμολογούνται στην τοποθεσία εγκατάστασης, επιτρέποντας την μεταφορά ή αναβάθμισή τους στο μέλλον. Το μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό με το δίκτυο, ανεξάρτητα από αυτό ή και τα δύο. Οι μονάδες KCT παράγονται σε διάφορες διαμορφώσεις και μεγέθη επιτρέποντας τον σχεδιασμό με βάση τις δυνατότητες κάθε τοποθεσίας αλλά και την μελλοντική τους αναβάθμιση.
Το KCT προσφέρει πολύ ανταγωνιστική απόδοση επένδυσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία εκτίμηση κόστους και απόδοσης για την εγκατάσταση που σας ενδιαφέρει.
Kouris Centri Turbine